Granty to nie wszystko – podcast dla NGO Uncategorized #04 Działalność odpłatna pożytku publicznego bez obaw o formalności i kontrole krok po kroku.

#04 Działalność odpłatna pożytku publicznego bez obaw o formalności i kontrole krok po kroku.

#04 Działalność odpłatna pożytku publicznego bez obaw o formalności i kontrole krok po kroku. post thumbnail image

Data premiery odcinka: 21 maja 2023 godz. 20:00

W tym odcinku rozmawiamy o działalności odpłatnej i wszystkich formalnościach z nią związanych. Przygotowałyśmy dla was przystępny przewodnik, który krok po kroku pokaże, jak rozpocząć tę przygodę.

Pierwsze pytanie, które sobie organizacje bardzo często zadają, brzmi: czym różni się działalność odpłatna od działalności gospodarczej i dlaczego nie powinniśmy się obawiać żadnej z nich? Odpowiedź jest prosta – działalność odpłatna w organizacjach pozarządowych jest znacznie prostsza i wymaga mniejszej ilości formalności niż prowadzenie działalności gospodarczej. To jak plac treningowy, na którym możemy nauczyć się sprzedawać bez większych ograniczeń.Kto może prowadzić działalność odpłatną?

Zacznijmy od stowarzyszeń rejestrowych, które są wpisane do KRS-u. Stowarzyszenia zwykłe nie mają możliwości prowadzenia działalności odpłatnej. Oprócz tego taką działalność mogą prowadzić: fundacje, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich (KGW) w określonych sytuacjach, zgodnie z ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich.

Warto zapoznać się z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, szczególnie rozdziałem drugim, który precyzuje, że działalność odpłatna jest prowadzona przez podmioty wymienione w art. 3 tej ustawy. Ważne jest również prowadzenie działalności zgodnie z katalogiem Sfer Zadań Publicznych, który obejmuje wiele dziedzin takich jak polityka społeczna, zdrowie, pomocowa działalność kulturalna, wsparcie rodziny, przedsiębiorczość, sport, edukacja, rozwój, rynek pracy i wiele innych.

Możemy prowadzić działalność opartą na tych sferach zadań publicznych, ale także sprzedawać towary i usługi wytworzone w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych lub reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Możemy również sprzedawać przedmioty darowizn.

Ale musicie pamiętać, że działalność odpłatna to nie jest jedyny sposób na zdobywanie przychodów organizacji. Mówiłyśmy o tym w drugim odcinku.Krok 1: Sprawdź statut


Aby w ogóle zacząć mówić o działalności odpłatnej w waszej organizacji, to musicie upewnić się, że ta możliwość prowadzenia tej działalności odpłatnej jest wpisana do waszego statutu. Jeżeli tak nie ma, to jest pierwszy krok, który musicie zrobić. W przypadku stowarzyszenia potrzebne będzie do tego zwołanie walnego zgromadzenia członków. Pamiętajcie, że wszelkie zmiany statutu zgłasza się do KRS.

Related Post